pro-cycling.org
Oświadczenie Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego
napisał: Magda Tkacz (2017-11-26 12:02:34).

W odpowiedzi do wywiadu byłego prezesa PZKol Piotra Kosmali oraz wydanego w jego efekcie oświadczenia Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak również wezwania władz PZKol do rezygnacji przez ministra Witolda Bańkę, członkowie Polskiego Związku Kolarskiego wydali dziś oświadczenie, w którym informują, że nie zamierzają przyspieszać biegu spraw i decyzja o ewentualnym odwołaniu Prezesa i Zarządu podjęta zostanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 22 grudnia 2017. Jednocześnie podpisani pod oświadczeniem członkowie Zarządu, z prezesem Dariuszem Banaszkiem włącznie, deklarują, iż nie posiadali wiedzy na temat spraw o których w wywiadzie mówił Piotr Kosmala, jak również nie znali wyników prowadzonego audytu. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj.
OŚWIADCZENIE CZLONKÓW ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO Z DN. 26.11.2017r.


W związku z apelem Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki, członkowie Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego oświadczają co następuje:

1. Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego, w dniu 20 listopada 2017 r. podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów na dzień 22 grudnia 2017 r. w celu wyboru Zarządu PZKol w nowym składzie osobowy, tj. odwołania i powołania Prezesa Zarządu oraz pozostałych poszczególnych jego członków.

2. Decyzja Zarządu podjęta została w celu opanowania obecnej sytuacji oraz przeciwstawienia się destabilizacji pracy władz PZKol.

3. Zarząd PZKol obecnej kadencji nie naruszył prawa, postanowień statutu ani regulaminów Zawiązku, o których mowa w art. 22 ustawy o sporcie, które mogłyby stanowić podstawę zastosowania sankcji, o której mowa w art. 23 ustawy tj. zawieszenia w czynnościach władz PZKol.

4. Członkowie Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego całkowicie i kategorycznie odcinają się od prezentowanych opinii i stawianych zarzutów przez Piotra Kosmalę w wywiadzie medialnym opublikowanym w mediach internetowych w dniu 25 listopada 2017 r. oraz zaprzeczają posiadaniu jakiejkolwiek wiedzy o faktach tam prezentowanych, stanowiącymi wyłącznie wypowiedzi byłego wiceprezesa Zarządu.

5. Członkowie Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego kategorycznie zaprzeczają, jakoby przedstawiono Zarządowi czy innemu organowi PZKol jakiekolwiek wyniki audytu czy dowody na okoliczność nieprawidłowości funkcjonowania organów PZKol obecnej kadencji.

6. Członkowie Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego oświadczają także, że Ministerstwo Sportu i Turystyki nie poinformowało PZKol ani nie przekazało żadnych materiałów, z których wynikałyby jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu Związku i jego władz obecnej ani poprzednich kadencji.

7. Członkowie ZarząduPZKol oświadczają, że w najbliższych dniach przedstawią Ministrowi Sportu i Turystyki oraz opinii publicznej szczegółowe informacje ta temat bieżącej sytuacji oraz jej przyczyn w oparciu o posiadane dokumenty i dowody.


Lucjusz Wasielewski, Marek Kosicki, Arkadiusz Jałowski, Dariusz Banaszek